Süspansiyon Test Makinası

Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu EUSAMA (European Shock Absorber Manufacturer Assocation – Avrupa Amortisör Üreticileri Birliği) nin belirlediği kriterlere göre 12şer saniye içinde test eden bir makinadır.

Test yapmak için tekerleği ilgili platform üzerine çıkartıp bir tuşa basmak yeterli olacaktır. 12 saniye sonra aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini gösterir grafik ekranda belirecektir.